Ceacht a Naoi

Gaeilge.ru

Tír gan teanga, tír gan anam

Ceacht a Naoi | Урок IX

← Ceacht a hOcht | Урок VIII           Ceacht a Deich | Урок X →

 

Foghlaim:  
Dé Domhnaigh , [де: дõунəгь] м1 в воскресенье
Dé Luain, [де: лу:əнь] м1 в понедельник
Dé Máirt, [де: мα:рьть] ж4 во вторник
Dé Céadaoin, [де: кьйα'ды:нь] ж4 в среду
Déardaoin, [дьйαр'ды:нь] ж4 в четверг
Dé hAoine, [де: hи:ни] ж в пятницу
Dé Sathairn, [де: сαhəринь] м1 в субботу
amáireach, [ə'мα:рях] нареч. завтра
anocht, [ə'нухт] нареч. сегодня ночью
go luath, [гə лу:ə(h)] нареч. скоро
ar ball, [əрь 'баул] нареч. позже
an bhliain seo chúinn, [ə вли:əнь що ху:ŋь] следующий год
an tseachtain seo chúinn, [ə тяхтəнь що ху:ŋь] следующая неделя


bead/beidh mé [бед/бе ме:] буду    beimíd [беми:дь] будем
beidh tú [бе ту:] будешь    beidh sibh [бе щивь] будете
beidh sé [бе ще:] будет    beid siad [бедь щиəд] будут
beidh sí [бе щи:] будет     
      
ní bheidh mé [ни: ве ме:] не буду    ní bheimíd [ни: веми:дь] не будем
ní bheidh tú [ни: ве ту:] не будешь    ní bheidh sibh [ни: ве щивь] не будете
ní bheidh sé [ни: ве ще:] не будет    ní bheid siad [ни: ведь щиəд] не будут
ní bheidh sé [ни: ве щи:] не будет     
      
an mbeidh me? [ə ме ме:] буду ли?    an mbeimíd? [ə меми:дь] будем ли?
an mbeidh tú? [ə ме ту:] будешь ли?    an mbeidh sibh? [ə ме щивь] будете ли?
an mbeidh sé? [ə ме ще:] будет ли?    an mbeidh siad? [ə ме щиəд] будут ли?
an mbeidh sí? [ə ме щи:] будет ли?     

Léigh:
1. Beidh Seán anseo Dé Domhnaigh.
2. Beidh Nóra ag féachaint ar an teilifis anocht.
3. Beidh Máire ag súgradh sa pháirc ar ball.
4. Beidh Brian sa chathair an tseachtain seo chúinn.

Freagairt:
1. Cé bheidh anseo Dé Domhnaigh?
2. Cad a bheidh Nóra a dhéanamh anocht?
3. Cad a bheidh Máire a dhéanamh ar ball?
4. Cá mbeidh Brian an tseachtain seo chúinn?

Cuir Gaeilge a ir seo:
1. Я буду завтра в школе.
2. Я не буду здесь в субботу.
3. Ты будешь дома сегодня вечером?
4. Учитель скоро будет здесь?
5. В следующем году их не будет в школе.
6. Она будет здесь позже.
7. Был он здесь в воскресенье?
8. Его не было, но он будет здесь в понедельник.
9. Сегодня мальчика не будет в кино.
10. Он будет смотреть телевизор.
11. Мы будем на море на следующей неделе.
12. Будут ли они работать завтра?
13. Будете ли вы брать книгу завтра?
14. Сегодня вечером мы будем читать у костра.
15. Будет ли женщина работать на кухне?
16. Я здесь сегодня. Я был здесь вчера.
17. Я буду здесь завтра.
18. Войдите и закройте дверь.

Léigh:
1. Шон будет здесь в воскресенье.
2. Нора будет смотреть телевизор сегодня вечером.
3. Мэри будет играть на поле позже.
4. Бриан будет в городе на следующей неделе.

Freagair
1. Beidh Seán anso Dé Domhnaigh.
2. Beidh Nóra ag féachaint ar an teilifis anocht.
3. Beidh Máire ag súgradh sa pháirc ar ball.
4. Beidh Brian sa chathair an tseachtain seo chúinn.

Cuir Gaeilge air seo
1. Beidh mé ar scoil amárach
2. Ní bheidh mé anso Dé Sathairn.
3. An mbeidh tú sa bhaile anocht?
4. An mbeidh an múinteoir anso go luath?
5. Ní bheidh siad ar scoil an bhliain seo chúinn.
6. Beidh sí anso ar ball.
7. An raibh sé anso Dé Domhnaigh?
8. Ní raibh sé, ach beidh sé anso Dé Luain.
9. Ní bheidh an garsún ag na pictiúir anocht.
10. Beidh sé ag féachaint ar an teilifís.
11. Beimíd cois farraige an tseachtain seo chúinn.
12. An mbeidh siad ag obair amárach?
13. An mbeidh an leabhar agat amárach?
14. Beimid ag léamh cois tine anocht.
15. An mbeidh an bhean ag obair sa chistin?
16. Táim anso inniu. Bhíos anso inné. 17. Beidh mé anso amáireach. 18. Tar isteach agus dún an doras.