Ceacht a hOcht

Gaeilge.ru

Tír gan teanga, tír gan anam

Ceacht a hOcht | Урок VIII

← Ceacht a Seacht | Урок VII           Ceacht a Naoi | Урок IX →

 

Foghlaim:  
cá?, [кɑ:] вопр. мест. где?
cá bhfuil?, [кɑ: уыль] где (есть)?
cá raibh?, [кɑ: ревь] где был?
cathain?, [кəhынь] вопр. мест. когда?
inniu, [и'нюв] нареч. сегодня
inné, [и'не:] нареч. вчера
aréir, [ə'ре:рь] нареч. прошлая ночь
reoiteog, [рё:тё:г] ж2 мороженое
milseáin, [ми'щля:нь] м1 конфеты
féachaint ar, [ ... əрь] смотреть на
teilifís, [телифи:щ] ж2
na peictiúirí, [нə пек'тю:ри:] м1 картины
cois, [кощ] нареч. возле
tine, [тини] ж4 огонь
farraige, [фαрəги] ж4 море
  sas, [cə] предл.+артикль в
sa bhaile, [сə'вαли] нареч. дóма
sa tigh, [сə тигь] в доме
sa tseomra, [сə тё:мəрə] м4 в комнате
sa chistin, [сə hищтинь] ж2 на кухне
sa leabaidh, [сə лябəгь] ж в кровате
sa pháirc, [сə фα:рькь] ж2 в поле
sa chlós, [сə hло:с] м1 во дворе
sa ghairdín, [сə γα:р'ди:нь] м4 в саду
sa chathair, [сə hαhəрь] ж5 в городе
sa tsiopa, [сə тюпə] м4 в магазине
sa tsráid, [сə трα:дь] ж2 на улице
sa tsamhradh, [сə tãурə] м1 летом
sa gheimhreadh, [сə йи:ри] м1 зимой
ar scoil, [əрь сколь] ж2 в школе, в школу

NB! Bríd [бьри:дь], Síle [щи:ли].
Comhchiallach: reoiteog = uachtar reoite [уəхтəр рё:ти].

bhíos [ви:с] (я) был    bhíomair [ви:мырь] (мы) были
bhís [ви:щ] (ты) был    bhíobhair [ви:у:рь] (вы) были
bhí sé [ви: ще:] (он) был    bhíodar [ви:дəр] (они) были
bhí sí [ви: щи:] (она) была     
      
ní rabhas [ни: роус] не был    ní rabhamair [ни: роумырь] не были
ní rabhais [ни: роущ] не был    ní rabhabhair [ни: роуу:рь] не были
ní raibh sé [ни: рəвь ще:] не был    ní rabhadar [ни: роудəр] не были
ní raibh sé [ни: рəвь щи:] не была     
      
an rabhas? [ə роус] был ли?    an rabhamair? [ə роумырь] были ли?
an rabhais? [ə роущ] был ли?    an rabhabhair? [ə роуу:рь] были ли?
an raibh sé? [ə рəвь ще:] был ли?    an rabhadar? [ə роудəр] были ли?
an raibh sí? [ə рəвь щи:] была ли?     

Cathain a bhí sé anso? Когда он был здесь?
Cad a bhí sé a dhéanamh [йянəв]? Что он делал?

Léigh:
1. Bhi Brian ag féachaint ar an teilifis arcir.
2. Bhí Nóra ag na pictiúir sa chathair aréir.
3. Bhí Seán ag súgradh sa pháirc inné.
4. Bhí Bríd ag léamh cois tine aréir.
5. Bhí Síle cois farraige sa tsamhradh.
6. Bhí an bhean ag obair sa chistin inniu.
7. Bhí an fear ag obair sa ghairdin inniu.
8. Bhi an cailin ag foghlaim ar scoil.

Freagairt:
1. Cad a bhi Brian a dhéanamh aréir?
2. Cad a bhi Nóra a dhéanamh aréir?
3. Cá raibh Seán ag súgradh inné?
4. Cad a bhi Brid a dhéanamh cois tine?
5. Cathain a bhi Sile cois farraige?
6. Cad a bhi an bhean a dhéanamh sa chistin?
7. Cá raibh an fear ag obair?
8. Cad a bhi an cailin a dhéanamh ar scoil?

Cuir Gaeilge a ir seo:
1. Я был в кино прошлой ночью.
2. Я не читал у огня.
3. Он был здесь вчера.
4. Где он был?
5. Летом её не было на море.
6. Мы смотрели телевизор прошлой ночью.
7. Где вы были? Мы были здесь.
8. Они заболели в постели в комнате.
9. Что вы делали вчера в саду?
10. Купи сладости и мороженое в магазине.
11. Где ты был прошлой ночью? Я был дома.
12. Мы не были зимой у моря.
13. Его не было во дворе. Он был в комнате.
14. Что Брайан делал здесь прошлой ночью?
15. Возьмите книгу и закончите урок.
16. Не ломай ручку.
17. Не рви пальто.

Léigh:
1. Бриан смотрел смотрел телевизор вчера ночью. 2. Нора была в кино в городе прошлой ночью. 3. Шон вчера играл на поле. 4. Брид читала у огня вчера ночью. 5. Шейла летом была на море. 6. Женщина работала на кухне сегодня. 7. Мужчина работал в саду сегодня. 8. Девочка училась в школе.

Freagair
1. Bhi Brian ag féachaint ar an teilifis arcir.
2. Bhí Nóra ag na pictiúir sa chathair aréir.
3. Bhí Seán ag súgradh sa pháirc inné.
4. Bhí Bríd ag léamh cois tine aréir.
5. Bhí Síle cois farraige sa tsamhradh.
6. Bhí an bhean ag obair sa chistin inniu.
7. Bhí an fear ag obair sa ghairdin inniu.
8. Bhi an cailin ag foghlaim ar scoil.

Cuir Gaeilge air seo
1. Bhíos ag na pictiúir aréir.
2. Ní rabhas ag léamh cois tine.
3. Bhí sé anso inné.
4. Cá raibh sé?
5. Ní raibh sí cois farraige sa samhradh.
6. Bhíomair ag féachaint ar an teilifís aréir.
7. Cá rabhabhair? Bhíomair anso.
8. Bhíodar tinn sa leaba sa seomra.
9. Cad a bhís a dhéanamh sa ghairdín inné?
10. Ceannaigh milseáin agus reoiteog sa tsiopa.
11. Cá rabhais aréir? Bhíos sa bhaile.
12. Ní rabhamair cois farraige sa gheimhreadh.
13. Ní raibh sé sa chlós. Bhí sé sa tseomra.
14. Cad a bhí Brían a dhéanamh anso aréir?
15. Faigh an leabhar agus críochnaigh an ceacht.
16. Ná bris an peann.
17. Ná stróic an cóta.