Ceacht a Dó

Gaeilge.ru

Tír gan teanga, tír gan anam

Ceacht a Dó | Урок II

← Ceacht a hAon | Урок I           Ceacht a Trí | Урок III →

 

Foghlaim:  
lán, [лα:н] пр1 полный
folamh, [фолəв] пр1 пустой
cam, [каум] пр1 кривой
díreach, [ди:рях] пр1 прямой
fada, [фαдə] пр3 длинный
milis, [милищ] пр1 сладкий
géar, [гьйαр] пр1 кислый (молоко)
glan, [глαн] пр1 чистый
salach, [слαх] пр1 грязный
tuirseach, [тыр'щах] пр1 уставший
tinn, [ти:нь] пр1 больной
  mála, [мαлə] м4 сумка
bosca, [боскə] м4 коробка
bóthar, [бо:həр] м1 дорога
sráid, [срα:дь] ж2 улица
bróg, [бро:г] ж2 ботинок
urlár, [у:р'лα:р] м3 пол
bainne, [бαни] м4 молоко
úll, [у:л] м1 яблоко
anso, [ə'нсо] нареч. тут, здесь, сюда
ansan, [əн'сон] начеч. там, затем, потом
cad?, [кαд] вопр. мест. что?


  1. У существительных мужского рода, начинающихся на гласную в именительном падеже после артикля an появляется вставное t-: an t-úll.
  2. У существительных женского рода в именительном падежн единственном числе, артикль an вызывает леницию: an bhróg, у слов начинающихся на "s" мутация проявляется прибавлением "t": an tsráid, а начальные "t" и "d" не мутируют.

Léigh:
1. Tá an mála lán. 2. Tá an bosca folamh. 3. Tá an bóthar cam. 4. Tá an tsráid díreach. 5. Tá an t-úll milis. 6. Tá an bainne géar. 7. Tá an bhóg salach. 8. Tá an t-urlár glan. 9. Tá an bóthar fada. 10. Tá Brian tuirseach. 11. Tá Nóra tinn. 12. Tá an fear anso.

Freagairt:
1. Cad tá lán? 2. Cad tá folamh? 3. Cad tá cam? 4. Cad tá díreach? 5. Cad tá milis? 6. Cad tá géar? 7. Cad tá salach? 8. Cad tá glan? 9. Cad tá fada? 10. Cé tá tuirseach? 11. Cé tá tinn? 12. Cé tá anso?

Cuir Gaelainn air seo:
1. Мужчина уставший. 2. Женщина больная. 3. Дорога грязная. 4. Улица чистая. 5. Ботинок здесь. 6. Молоко кислое. 7. Сумка пустая. 8. Дорога длинная. 9. Пол чистый. 10. Кто там? 11. Мальчик приходит. 12. Ребёнок больной. 13. Девочка плачет. 14. Нора разговаривает. 15. Брайн смеётся. 16. Мужчина идёт домой.

Léigh:
1. Сумка полная. 2. Коробка пустое. 3. Дорога кривая. 4. Улица прямая. 5. Яблоко сладкое. 6. Молоко кислое. 7. Ботинок грязный. 8. Пол чистый. 9. Дорога длинная. 10. Бриан уставший. 11. Нора больна. 12. Мужчина здесь.

Freagair
1. Tá an mála lán. 2. Tá an bosca folamh. 3. Tá an bóthar cam. 4. Tá an tsráid díreach. 5. Tá an t-úll milis. 6. Tá an bainne géar. 7. Tá an bhóg salach. 8. Tá an t-urlár glan. 9. Tá an bóthar fada. 10. Tá Brian tuirseach. 11. Tá Nóra tinn. 12. Tá an fear anso.

Cuir Gaeilge air seo
1. Tá an fear tuirseach. 2. Tá an bhean tinn. 3. Tá an bóthar salach. 4. Tá an tsráid glan. 5. Tá an bhróg anseo. 6. Tá an bainne géar. 7. Tá an mála folamh. 8. Tá an bóthar fada. 9. Tá an t-úrlar glan. 10. Cé tá ansan? 11. Tá an garsún ag teacht. 12. Tá an páiste tinn. 13. Tá an cailín ag gol. 14. Tá Nóra ag caint. 15. Tá Brían ag gáirí.16. Tá an fear ag dul abhaile.