Feic

Gaeilge.ru

Tír gan teanga, tír gan anam

Feic

← Неправильные глаголы | Na Briathra Neamhrialta

Feic (смотреть)
Отглагольное существительное: feiscint [фищкиньть]
Причастие прошедшего времени: feicthe [фикиhə]


Хабитуалис настоящего времени 
утвердительная форма
единственное число множественное число
1 л. chím [хи:мь]
2 л. chíonn tú [хи:н ту:]
3 л. chíonn sé [хи:н ще:]
1 л. chímíd [хи:ми:дь]
2 л. chíonn sibh [хи:н щивь]
3 л. chíd siad [хи:дь щиəд]
пасс. - безлич. chíthear [хи:hяр]
отрицательная форма
единственное число множественное число
1 л. ní fheicim [ни: икимь]
2 л. ní fheiceann tú [ни: икян ту:]
3 л. ní fheiceann sé [ни: икян ще:]
1 л. ní fheicimíd [ ни: икими:дь]
2 л. ní fheiceann sibh [ни: икян щивь]
3 л. ní fheicid siad [ни: икидь щиəд]
пасс. - безлич. ní feictear [ни: фикьтяр]

 


Прошедшее время
утвердительная форма
единственное число множественное число
1 л. do chonac [дə хнук]
2 л. do chonaicís [дə хны'ки:щ]
3 л. do chonaic sé [дə хныкь ще:]
1 л. do chonaiceamair [дə хныкямырь]
2 л. do chonaiceabhair [дə хныкю:рь]
3 л. do chonaiceadar [дə хныкядəр]
пасс. - безлич. do chonaictheas [дə хныкьəhəс]
отрицательная форма
единственное число множественное число
1 л. ní fheaca [ни: ɑкə]
2 л. ní fheacaís [ни: ɑ'кы:щ]
3 л. ní fheacaidh sé [ни: ɑкы ще:]
1 л. ní fheacamair [ни: ɑкəмырь]
2 л. ní fheacabhair [ни: ɑку:рь]
3 л. ní fheacadar [ни: ɑкəдəр]
пасс. - безлич. ní feacthas [ни: фякəhəс]

 


Имперфект (хабитуалис прошедшего времени)
утвердительная форма
единственное число множественное число
1 л. do chínn [дə хи:ŋь]
2 л. do chíthá [дə хи:hɑ:]
3 л. do chíodh sé [дə хи:х ще:]
1 л. do chímís [дə хи:ми:щ]
2 л. do chíodh sibh [дə хих щивь]
3 л. do chídís [дə хи:ди:щ]
пасс. - безлич. do chítí [дə хи:ти:]
отрицательная форма
единственное число множественное число
1 л. ní fheicinn [ни: икиŋь]
2 л. ní fheicthá [ни: икьɑ:]
3 л. ní fheiceadh sé [ни: икях ще:]
1 л. ní fheicimís [ни: икими:щ]
2 л. ní fheiceadh sibh [ни: икях щивь]
3 л. ní fheicidís [ни: икиди:щ]
пасс. - безлич. ní feictí [ни: фикьти:]

 


Будущее время
утвердительная форма
единственное число множественное число
1 л. chífead [хи:hяд]
       chífidh mé [хи:hи ме:]
2 л. chífir [хи:hирь]
       chífidh tú [хи:hи ту:]
3 л. chífidh sé [хи:hи ще:]
1 л. chífimíd [хи:hими:дь]
Gaelainn
2 л. chífidh sibh [хи:hи щивь]
Gaelainn
3 л. chífid siad [хи:hидь щиəд]
пасс. - безлич. chífar [хи:фəр]
отрицательная форма
единственное число множественное число
1 л. ní fheicfead [ни: икяд]
       ní fheicfidh mé [ни: ики ме:]
2 л. ní fheicfir [ни: икирь]
       ní fheicfidh tú [ни: ики ту:]
3 л. ní fheicfidh sé [ни: ики ще:]
1 л. ní fheicfimíd [ни: икими:дь]
Gaelainn
2 л. ní fheicfidh sibh [ни: ики щивь]
Gaelainn
3 л. ní fheicfid siad [ни: икидь щиəд]
пасс. - безлич. ní feicfar [ни: фикьфəр]

 


Условное наклонение
утвердительная форма
единственное число множественное число
1 л. do chífinn [дə хи:hиŋь]
2 л. do chífá [дə хи:фɑ:]
3 л. do chífeadh sé [дə хи:hях ще:]
1 л. do chífimís [дə хи:hими:щ]
2 л. do chífeadh sibh [дə хи:hях щивь]
3 л. do chífidís [дə хи:hиди:щ]
пасс. - безлич. do chífí [дə хи:фи:]
отрицательная форма
единственное число множественное число
1 л. ní fheicfinn [ни: икиŋь]
2 л. ní fheicfá [ни: икьфɑ:]
3 л. ní fheicfeadh sé [ни: икях ще:]
1 л. ní fheicfimís [ни: икими:щ]
2 л. ní fheicfeadh sibh [ни: икях щивь]
3 л. ní fheicfidís [ни: икиди:щ]
пасс. - безлич. ní feicfí [ни: фикьфи:]

 


Сослагательное наклонение настоящего времени
утвердительная форма
единственное число множественное число
1 л. go bhfeicead [гə викяд]
2 л. go bhfeicir [гə викирь]
3 л. go bhfeicidh sé [гə вики ще:]
1 л. go bhfeicimíd [гə викими:дь]
2 л. go bhfeicidh sibh [гə вики щи:вь]
3 л. go bhfeicid siad [гə викидь щиəд]
пасс. - безлич. go bhfeictear [гə викьтярь]
отрицательная форма
единственное число множественное число
1 л. nár fheicead [нɑ:р икяд]
2 л. nár fheicir [нɑ:р икирь]
3 л. nár fheicidh sé [нɑ:р ики ще:]
1 л. nár fheicimíd [нɑ:р икими:дь]
2 л. nár fheicidh sibh [нɑ:р ики щивь]
3 л. nár fheicid siad [нɑ:р икидь щиəд]
пасс. - безлич. nár fheictear [нɑ:р икьтяр]

 


Сослагательное наклонение прошедшего времени
утвердительная форма
единственное число множественное число
1 л. dá bhfeicinn [дɑ: викиŋь]
2 л. dá bhfeicthá [дɑ: викьɑ:]
3 л. dá bhfeiceadh sé [дɑ: икях ще:]
1 л. dá bhfeicimís [дɑ: викими:щ]
2 л. dá bhfeiceadh sibh [дɑ: викях щивь]
3 л. dá bhfeicidís [дɑ: викиди:]
пасс. - безлич. dá bhfeictí [дɑ: викьти:]
отрицательная форма
единственное число множественное число
1 л. mara bhfeicinn [мɑрə викиŋь]
2 л. mara bhfeicthá [мɑрə викьɑ:]
3 л. mara bhfeiceadh sé [мɑрə икях ще:]
1 л. mara bhfeicimís [мɑрə викими:щ]
2 л. mara bhfeiceadh sibh [мɑрə викях щивь]
3 л. mara bhfeicidís [мɑрə викиди:]
пасс. - безлич. mara bhfeictí [мɑрə викьти:]

 


Повелительное наклонение
утвердительная форма
единственное число множественное число
1 л. feicim [фикимь]
2 л. feic [фикь]
3 л. feiceadh sé [фикях ще:]
1 л. feicimís [фикими:щ]
2 л. feicidh [фикигь]
3 л. feicidís [фикиди:щ]
пасс. - безлич. feictear [фикьтяр]
отрицательная форма
единственное число множественное число
1 л. ná feicim [нɑ: фикимь]
2 л. ná feic [нɑ: фикь]
3 л. ná feiceadh sé [нɑ: фикях ще:]
1 л. ná feicimís [нɑ: фикими:щ]
2 л. ná feicidh [нɑ: фикигь]
3 л. ná feicidís [нɑ: фикиди:щ]
пасс. - безлич. ná feictear [нɑ: фикьтяр]

 

← Неправильные глаголы | Na Briathra Neamhrialta