Gaeilge.ru

 

← Ceacht a hOcht | Урок VIII          Ceacht a Deich | Урок X →

Ceacht a Naoi | Урок IX

 

Foghlaim:  
Dé Domhnaigh, [де: доунəгь] в воскресенье   
Dé Luain, [де: луəнь] в понедельник
Dé Máirt, [де: мα:рть] во вторник
Dé Céadaoin, [де: киа'ды:нь] в среду
Déardaoin, [де:р'ды:нь] в четверг
Dé hAoine, [де: hы:ни] в пятницу
Dé Sathairn, [де: сαhəрəнь] в суббот
  amáireach, [ə'мα:рях] завтра
anocht, [ə'нухт] сегодня вечером (ночью)
go luath, [гə л:əh] скоро
ar ball, [эрь баул] через некоторое время
an bhliain seo chúinn, [əн влиəнь що ху:нь] следующий год
an tseachtain seo chúinn, [əн тяхтəнь що ху:нь] следующая неделя
 

beidh mé [бе ме:] я буду
beidh tú, [бе ту:] ты будешь
beidh sé/sí [бе ще:/щи:] он/она будет     
beimíd [беми:дь] мы ббудем
beidh sibh [бе щивь] вы будите
beid siad [бедь щиəд] они будут

 

Отрицательная форма
ní bheidh mé [ни: ве ме:] не буду
ní bheidh tú [ни: ве ту:] не будешь
ní bheidh sé/sí [ни: ве ще:/щи:] не будет     
ní bheimíd [ни: веми:дь] не будем
ní bheidh sibh [ни: ве щивь] не будите
ní bheid siad [ни: ведь щиəд] не будут

 

Вопросительная форма
an mbeidh mé [ən ме ме:] буду ли?
an mbeidh tú [ən ме ту:] будешь ли?
an mbeidh sé/sí [ən ме ще:/щи:] будет ли?     
an mbeimíd [ən меми:дь] будем ли?
an mbeidh sibh [ən ме щивь] будите ли?
an mbeid siad [ən медь щиəд] будут ли?

Léigh:
1. Beidh Seán anseo Dé Domhnaigh.
2. Beidh Nóra ag féachaint ar an teilifís anocht.
3. Beidh Máire ag súgradh sa pháirc ar ball.
4. Beidh Brian sa chathair an tseachtain seo chugainn.

Freagair
1. Cé bheidh anseo Dé Domhnaigh?
2. Cad a bheidh Nóra a dhéanamh anocht?
3. Cad a bheidh Máire a dhéanamh ar ball?
4. Cá mbeidh Brian an tseachtain seo chugainn?

Cuir Gaelainn air seo:
1. Завтра я буду в школе.
2. Меня здесь не будет в субботу.
3. Будешь дома сегодня вечером?
4. Скоро учитель будет здесь?
5. Их не будет в школе в следующем году.
6. Она будет здесь вскоре.
7. Он будет здесь в воскресенье?
8. Его не было, но он будет здесь в понедельник.
9. Мальчика не будет сегодня вечером в кино.
10. Он будет смотреть телевизор.
11. Мы будем на море на следующей недели.
12. Они будут работать завтра?
13. У тебя будет книга завтра?
14. Мы будем читать у огня сегодня вечером.
15. Будет женщина работать на кухне?

Проверка:
17. Я буду здесь завтра.
18. Я не (есть). Я не был. Я не буду.
19. Ты (есть). Ты был. Ты будешь.
20. Ты не (есть). Ты не был. Ты не будешь.
21. Он (есть). Он не (есть). Он не будет.
22. Мы (есть). Мы были. Мы будем.
23. Мы не (есть). Мы не были. Мы не будем.
24. Вы [мн.] (есть). Вы были. Вы будите.
25. Вы не (есть). Вы не были. Вы не будите.
26. Они (есть). Они были. Они будут.
27. Они не (есть). Они не были.
28. Они не будут.
29. Ты ли? Был ли ты? Будешь ли ты?
30. Он ли? Был ли он? Будет ли он?
31. Мы ли? Были ли мы? Будем ли мы?
32. Войди и закрой дверь.

Léigh:
1. Шон будет здесь в воскресенье.
2. Сегодня вечером Нора будет смотреть телевизор.
3. Мэри вскоре выйдет на поле.
4. Бриан будет в городе на следующей неделе.

Freagair:
1. Beidh Seán anseo Dé Domhnaigh.
2. Beidh Nóra ag féachaint ar an teilifis anocht.
3. Beidh Máire ag súgradh sa pháirc ar ball.
4. Beidh Brian sa chathair an tseachtain seo chugainn.

Cuir Gaeilge air seo
1. Beidh mé ar scoil amárach.
2. Ní bheidh mé anseo Dé Sathairn.
3. An mbeidh tú sa bhaile anocht?
4. An mbeidh an múinteoir anseo go luath?
5. Ní bheid siad ar scoil an bhliain seo chugainn.
6. Beidh sí anso ar ball.
7. An raibh sé anseo Dé Domhnaigh?
8. Ní raibh sé, ach beidh sé anseo Dé Luain.
9. Ní bheidh an buachaill ag na pictiúir anocht.
10. Beidh sé ag féachaint ar an teilifís.
11. Beimíd cois farraige an tseachtain seo chugainn.
12. An mbeid siad ag obair amárach?
13. An mbeidh an leabhar agat amárach?
14. Beimíd ag léamh cois tine anocht.
15. An mbeidh an bhean ag obair sa chistin?

Проверка:
16. Táim anso inniu. Bhíos anso inné.
17. Beidh mé anso amárach.
18. Nílim. Ní rabhas. Ní bheidh mé.
19. Tánn tú. Bhís. Beidh tú.
20. Níleann tú. Ní rabhais. Ní bheidh tú.
21. Tá sé, Níl sé. Ní bheidh sé.
22. Táimíd. Bhíomair. Beimíd.
23. Nílimíd. Ní rabhamair. Ní bheimíd.
24. Tá sibh. Bhí sibh. Beidh sibh.
25. Níl sibh. Ní raibh sibh. Ní bheidh sibh.
26. Tánn siad. Bhíobhair. Beidh siad.
27. Nílid siad. Ní rabhadar.
28. Ní bheidh siad.
29. An bhfuileann tú? An rabhais? An mbeidh tú?
30. An bhfuil sé? An raibh sé? An mbeidh sé?
31. An bhfuilimíd? An rabhamair? An mbeimíd?
32. Tar isteach agus dún an doras.