Gaeilge.ru

 

← Ceacht a Seacht | Урок VII          Ceacht a Naoi | Урок IX →

Ceacht a hOcht

 

Foghlaim:  
ca?, [кα:] где?
cá bhfuil?, [кα: уыль] где есть?
cá raibh?, [кα: рэвь] где был?
cathain?, [кəhынь] когда?
inniu, [и'нюв] сегодня
inné, [и'не:] вчера
aréir, [ə'ре:рь] прошлая ночь
reoiteog, [ро:'тё:г] мороженое
milseáin, [ми:'щля:нь] сладости
ag féachaint ar, [əг фяхəньть əр] ос смотреть на     
teilifís, [телифи:щ] телевизор
na peictiúirí, [пек'тю:ри:] картины, кино
cois tine, [кощ тини] у огня
cois farraige, [кощ фαрəги] у моря
  sa bhaile, [сə вαли] дома
sa tigh, [сə тигь] в доме
sa tseómra, [сə тё:мəрə] в комнате
sa chistin, [сə хищтинь] на кухне
sa leabaidh, [сə лябəгь] в кровати
sa pháirc, [сə фα:рькь] в поле
sa chlós, [сə хло:с] во дворе
sa ghairdín, [сə γα:р'ди:нь] в саду
sa chathair, [сə хɑhырь] в городе
sa tsiopa, [сə тюпə] в магазине
sa tsráid, [сə трα:дь] на улице
sa tsamhradh, [сə таурə] летом
sa gheimhreadh, [сə йи:ри] зимой
ar scoil, [эрь сколь] в школе; в школу

Comhchiallaigh: reoiteog = uachtar reoite [уəхтəр рё:ти] - калька с английского ice-cream
bhíos [ви:с] я был
bhís, [ви:щ] ты был
bhí sé/sí [ви: ще:/щи:] он/она был/а     
bhíomair [ви:мырь] мы были
bhíobhair [ви:у:рь] вы были
bhíodar [ви:дəр] они были

 

Отрицательная форма
ní rabhas [ни: роус] не был
ní rabhais [ни: роущ] не был/а
ní raibh sé/sí [ни: рэвь ще:/щи:] не был/а     
ní rabhamair [ни: роумырь] не были
ní rabhabhair [ни: роуу:рь] не были
ní rabhadar [ни: роудəр] не были

 

Вопросительная форма
an rabhas [ən роус] был ли?
an rabhais [ən роущ] был/а ли?
an raibh sé/sí [ən рэвь ще:/щи:] был/а ли?     
an rabhamair [ən роумырь] были ли?
an rabhabhair [ən роуу:рь] были ли?
an rabhadar [ən роудəр] были ли?

Cathain a bhí sé anso? Когда он был здесь?
Cad a bhí sé a dhéanamh? Что он делал?


Léigh:
1. Bhí Brían ag féachaint ar an teilifís aréir.
2. Bhí Nóra ag na peictiúirí sa chathair aréir.
3. Bhí Seán ag súgradh sa pháirc inné.
4. Bhí Bríd ag léamh cois tine aréir.
5. Bhí Síle cois farraige sa samhradh.
6. Bhí an bhean ag obair sa chistin inniu.
7. Bhí an fear ag obair sa ghairdín inniu.
8. Bhí an cailín ag foghlaim ar scoil.

Freagair
1. Cad a bhí Brian a dhéanamh aréir?
2. Cad a bhí Nóra a dhéanamh aréir?
3. Cá raibh Seán ag súgradh inné?
4. Cad a bhí Bríd a dhéanamh cois tine?
5. Cathain a bhí Síle cois farraige?
6. Cad a bhí an bhean a dhéanamh sa chistin?
7. Cá raibh an fear ag obair?
8. Cad a bhí an cailín a dhéanamh ar scoil?

Cuir Gaelainn air seo:
1. Я был в кино прошлой ночью.
2. Я не читал у огня.
3. Он был здесь вчера.
4. Где он был?
5. Она не была у моря летом.
6. Мы смотрели телевизор прошлой ночью.
7. Где вы были? Мы были здесь.
8. Они болели [находясь] в кровати, в комнате.
9. Что вы делали в саду вчера?
10. Купи сладости и мороженое в магазине.
11. Где ты был прошлой ночью? Я был дома.
12. Мы не были у моря зимой.
13. Он не был во дворе. Он был в комнате.
14. Что Браин делал здесь прошлой ночью?
15. Получи книгу и закончи урок.
16. Не ломай ручку.
17. Не рви пальто.

Léigh:
1. Бриан смотрел телевизор прошлой ночью.
2. Нора была в кино, в городе прошлой ночью.
3. Шон вчера играл на поле.
4. Прошлой ночью Брид читал у камина.
5. Шейла былана море летом.
6. Сегодня женщина работала на кухне.
7. Этот мужчина сегодня работал в саду.
8. Девочка училась в школе.

Freagair:
1. Bhi Brian ag féachaint ar an teilifis arcir.
2. Bhí Nóra ag na pictiúir sa chathair aréir.
3. Bhí Seán ag súgradh sa pháirc inné.
4. Bhí Bríd ag léamh cois tine aréir.
5. Bhí Síle cois farraige sa samhradh.
6. Bhí an bhean ag obair sa chistin inniu.
7. Bhí an fear ag obair sa ghairdin inniu.
8. Bhi an cailin ag foghlaim ar scoil.

Cuir Gaeilge air seo
1. Bhí mé ag na pictiúir aréir.
2. Ní raibh mé ag léamh cois tine.
3. Bhí sé anseo inné.
4. Cá raibh sé?
5. Ní raibh sí cois farraige sa samhradh.
6. Bhíomair ag féachaint ar an teilifís aréir.
7. Cá raibh sibh? Bhíomar anso.
8. Bhíodar tinn sa leaba sa tseómra.
9. Cad a bhís a dhéanamh sa ghairdín inné?
10. Ceannaigh milseáin agus uachtar reoite (reoiteog) sa tsiopa.
11. Cá rabhais tú aréir? Bhíos sa bhaile.
12. Ní rabhamair cois farraige sa gheimhreadh.
13. Ní raibh sé sa chlós. Bhí sé sa tseómra.
14. Cad a bhís Brían a dhéanamh anso aréir?
15. Faigh an leabhar agus críochnaigh an ceacht.
16. Ná bris an peann.
17. Ná stróic an cóta.