Gaeilge.ru

 

← Ceacht a Ceathair | Урок IV          Ceacht a Sé | Урок VI →

Ceacht a Cúig

 

Foghlaim:  
dúch, [ду:х] м чернила
cailc, [кαлькь] ж мел
rothar, [роhəр] м велосипед   
carr, [кα:р] м автомобиль
  oráiste, [о'рα:щтə] м апельсин
pingin, [пиŋьинь] ж пени
airgead, [аригяд] ж деньги, серебро
punt, [пу:нт] м фунт

Comhchiallaigh: carr = gluaisteán [глуəщтьα:н]

tá leabhar agam [ə'гум] – у меня есть книга
tá leabhar agat [ə'гут] – у тебя есть книга
tá leabhar aige [ə'ге] – у него есть книга
tá leabhar aici [ə'ки] – у неё есть книга
tá leabhar againn [ə'гунь] – у нас есть книга
tá leabhar agaibh [ə'гувь] – у вас есть книга
tá leabhar acu [ə'ку] – у них есть книга


Léigh:
1. Tá peann ag Nóra, agus tá dúch aici.
2. Tá cailc ag Brian, ach níl peann luaidhe aige.
3. Tá rothar ag Máire, ach níl carr aici.
4. Tá airgead ag Seán agus ag Pól, ach níl punt acu.

Freagair:
1. Cad tá ag Nora?
2. Cad tá ag Brian?
3. Cad tá ag Máire?
4. Cad tá ag Seán agus ag Pól?

Cuir Gaelainn air seo:
1. У меня есть ручка.
2. У тебя есть мел.
3. У него есть автомобиль.
4. У неё есть велосипед, но у неё нет автомобиля.
5. У нас есть деньги, но у нас нет фунта.
6. У них есть фунт.
7. У учителя есть мел.
8. Что у тебя есть? У меня есть пени.

Léigh:
1. У Норы ручка и у неё есть чернила.
2. У Бриана есть мел, но нет карандаша.
3. У Мэри есть велосипед, но у неё нет автомобиля.
4. У Шона и Пола есть деньги, но фунта у них нет.

Freagair
1. Tá peann ag Nóra, agus tá dúch aid.
2. Tá cailc ag Brian, ach nil peann luaidhe aige.
3. Tá rothar ag Miire, ach nil carr aici.
4. Tá airgead ag Seán agus ag Pol, ach nil punt acu.

Cuir Gaeilge air seo
1. Tá peann agam.
2. Tá cailc agat.
3. Tá carr aige.
4. Tá rothar aici ach níl carr aici.
5. Tá airgead againn ach níl punt againn.
6. Tá punt acu.
7. Tá cailc ag an múinteoir.
8. Cad tá agat? Tá pingin agam.