Gaeilge.ru

 

← Ceacht a Dó | Урок II          Ceacht a Ceathair | Урок IV →

Ceacht a Trí

 

Foghlaim (выучите):  
dúnta, [ду:нтə] закрытый
oscailte, [оскыльти] открытый
briste, [бьрищти] сломанный
stróicthe, [стро:кьhə] порванный
caillte, [кαильhə] потерянный
caite, [кαти] сладкий
déanta, [дьαнтə] сделанный
scríofa, [щкри:фə] написанный
críochnaithe, [кри:хныhə] законченный      
imithe, [и'миhə] ушедший
  doras, [дорəс] м дверь
fuinneog, [фи'нё:г] ж окно
peann, [пяун] м ручка
leabhar, [лёур] м книга
airgead, [аригяд] м деньги, серебро
cóta, [ко:тə] м пальто
obair, [обырь] ж работа
leitir, [летирь] ж письмо
ceacht, [кяхт] м урок
peann luaidhe, [пяун лу:ə] м карандаш

Léigh:
1. Tá an doras dúnta.
2. Tá an fhuinneog oscailte.
3. Tá an peann briste.
4. Tá an leabhar stróicthe.
5. Tá an t-airgead caillte.
6. Tá an bhróg caite.
7. Tá an obair déanta.
8. Tá an ceacht críochnaithe.
9. Tá an leitir scríofa.
10. Tá an fear imithe.

Freagair:
1. Cad tá dúnta?
2. Cad tá oscailte?
3. Cad tá briste?
4. Cad tá stróicthe?
5. Cad tá caillte?
6. Cad tá caite?
7. Cad tá déanta?
8. Cad tá críochnaithe?
9. Cad tá scríofa?
10. Cé tá imithe?

Cuir Gaelainn air seo:
1. Открытая дверь.
2. Закрытое окно.
3. Сломанный карандаш.
4. Потерянная книга.
5. Изношен-ное пальто.
6. Законченная работа.
7. Написанный урок.
8. Ушедший ребёнок.
9. Потерянная ручка.
10. Порванная книга.
11. Закрытая коробка.
12. Изношенная туфля.
13. Сломанное ок-но.
14. Законченное письмо.
15. Ушедшая женщина.
16. Длинная дорога.
17. Брайн смеётся.
18. Шон входит.

Léigh:
1. Дверь закрыта.
2. Окно открыто.
3. Ручка сломана.
4. Книга порвана.
5. Деньги потеряны.
6. Обувь изношена.
7. Работа выполнена.
8. Урок окончен.
9. Письмо написано.
10. Мужчина ушел.

Freagair
1. Tá an doras dúnta.
2. Tá an fhuinneog oscailte.
3. Tá an peann briste.
4. Tá an leabhar stróicthe.
5. Tá an t-airgead caillte.
6. Tá an bhrcg caite.
7. Tá an obair déanta.
8. Tá an ceacht criochnaithe.
9. Tá an litir scriofa.
10. Tá an fear imithe.

Cuir Gaeilge air seo
1. Tá an doras oscailte.
2. Tá an fhuinneog dúnta.
3. Tá an peann luaidhe briste.
4. Tá an leabhar caillte.
5. Tá an cóta caite.
6. Tá an obair críochnaith
e. 7. Tá an ceacht scríofa.
8. Tá an páiste imithe.
9. Tá an peann caillte.
10. Tá an leabhar stróicthe.
11. Tá an bosca dúnta.
12. Tá an bhróg caite.
13. Tá an fhuinneog briste.
14. Tá an litir críochnaithe.
15. Tá an bhean imithe.
16. Tá an bóthar fada.
17. Tá Brían ag gáire.
18. Tá Seán ag teacht isteach.