Gaeilge.ru

 

← Ceacht a hAon | Урок I          Ceacht a Trí | Урок III →

Ceacht a Dó

 

Foghlaim [фоулəмь] (выучите):  
lán, [лα:н] полный
folamh, [фолəв] пустой
cam, [каум] кривой
díreach, [ди:рях] прямой
fada, [фαдə] длиный
milis, [милищ] сладкий
géar, [гьяр] кислый о молоке
glan, [глαн] чистый
salach, [cə'лαх] грязный
tuirseach, [тыр'щах] уставший   
tinn, [те'инь] больной
  mála, [мα:лə] м сумка
bosca, [боскə] м коробка
bóthar, [бо:həр] м дорога
sráid, [срα:дь] ж улица
bróg, [бро:г] ж туфля
urlár, [у:р'лα:р] м учитель
bainne, [бαни] м молоко
úll, [у:л] м яблоко
anso, [ə'нсо] тут, здесь, сюда
ansan, [əн'сон] здесь, потом, там
cad?, [кαд] вопр что?

Léigh [ле:г] (читайте):
1. Tá an mala lán.
2. Tá an bosca folamh.
3. Tá an bóthar cam.
4. Tá an tsráid díreach.
5. Tá an t-úll milis.
6. Tá an bainne géar.
7. Tá an bhróg salach.
8. Tá an t-urlár glan.
9. Tá an bóthar fada.
10. Tá Brian tuirseach.
11. Tá Nora tinn.
12. Tá an fear anso.

Freagair [фрягəрь] (ответьте):
1. Cad tá lán?
2. Cad tá folamh?
3. Cad tá cam?
4. Cad tá díreach?
5. Cad tá milis?
6. Cad tá géar?
7. Cad tá salach?
8. Cad tá glan?
9. Cad tá fada?
10. Cé tá tuirseach?
11. Cé tá tinn?
12. Cé tá anso?

Cuir Gaelainn air seo [кырь гэ:лəнь эрь що] (переведите на ирландский):
1. Мужчина уставший.
2. Женщина больна.
3. Дорога грязная.
4. Улица чистая.
5. Туфля здесь.
6. Молоко кислое.
7. Сумка пустая.
8. Дорога длинная.
9. Пол чистый.
10. Кто там?
11. Мальчик приходит.
12. Ребёнок больной.
13. Девочка плачет.
14. Нора говорит.
15. Бриан смеётся.
16. Мужчина идёт домой.

Léigh:
1. Сумка полна.
2. Коробка пуста.
3. Дорога кривая.
4. Улица прямая.
5. Яблоко сладкое.
6. Молоко кислое.
7. Туфля грязная.
8. Пол чистый.
9. Дорога длинная.
10. Браин устал.
11. Нора больна.
12. Мужчина здесь.

Freagair
1. Tá an mála lán.
2. Tá an bosca folamh.
3. Tá an bóthar cam.
4. Tá an tsráid díreach.
5. Tá an t-úll milis.
6. Tá an bainne géar.
7. Tá an bhróg salach.
8. Tá an t-urlár glan.
9. Tá an bóthar fada.
10. Tá Brian tuirseach.
11. Tá Nóra tinn.
12. Tá an fear anso.

Cuir Gaeilge air seo
1. Tá an fear tuirseach.
2. Tá an bhean tinn.
3. Tá an bóthar salach.
4. Tá an tsráid glan.
5. Tá an bhróg anso.
6. Tá an bainne géar.
7. Tá an mála folamh.
8. Tá an bóthar fada.
9. Tá an t-úrlar glan.
10. Cé tá ansan?
11. Tá an buachaill ag teacht.
12. Tá an páiste tinn.
13. Tá an cailín ag gol.
14. Tá Nóra ag caint.
15. Tá Brían ag gáire.
16. Tá an fear ag dul abhaile.