Gaeilge.ru

 

← Ceacht a hAon Déag | Урок XI          Ceacht a Trí Déag | Урок XIII →

Ceacht a Dó Dhéag | Урок XII

 

Foghlaim:  
éirím, [əи'ри:мь] встаю
ním, [ни:мь] мóю
gléasaim, [гле:сымь] одеваю
deirim, [деримь] говорю
léim, [ле:мь] читаю
déinim, [динимь] делаю
téim a chodladh, [те:мь ə холə] иду спать     
mé féin, [ме: фе:нь] я сам
tú féin, [ту: фе:нь] ты сам
é féin, [э: фе:нь] он сам
mo phaidreacha, [мə фɑдирəхə] мои молитвы
do phaidreacha, [вə фɑдирəхə] твои молитвы
a phaidreacha, [ə фɑдирəхə] его молитвы
ceachtanna, [кяхтəнə] уроки
arís, [и'ри:щ] снова
 

éirím [əи'ри:мь]
éiríonn tú, [əи'ри:н ту:]
éiríonn sé, [əи'ри:н ще:]
éirímíd, [əи'ри:ми:дь]
éiríonn sibh, [əи'ри:н щивь]  
éiríd siad [əи'ри:дь щи:əд]
ním [ни:мь]
níonn tú [ни:н ту:]
níonn sé [ни:н ще:]
nímíd [ни:ми:дь]
níonn sibh [ни:н щивь]  
níd siad [ни:дь щи:əд]
téim [те:мь]
téann tú [те:н ту:]
téann sé [те:н ще:]
téimíd [те:ми:дь]
téann sibh [те:н щивь]  
téid siad [те:дь щиəд]
léim [ле:мь]
léann tú [ле:н ту:]
léann sé [ле:н ще:]
léimíd [ле:ми:дь]
léann sibh [ле:н щивь]
léid siad [ле:дь щиəд]

 

Léigh:
1. Éirím ar a seacht a chlog gach maidin.
2. Ním mé féin. Gléasaim mé féin.
3. Deirim mo phaidreacha.
4. Ithim an bricfeasta. Téim amach.
5. Tagaim ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Déanaim ceachtanna ar scoil.
7. Ithim an lón ar a haon a chlog.
8. Téim abhaile ar a trí a chlog.
9. Ithim an dinnéar. Ólaim an tae.
10. Déanaim ceachtanna arís sa bhaile.
11. Téim a chodladh ar a deich a chlog.

A.
Напишите вышеприведённые предложения, как будто вы говорили мне, что я делаю: “Éiríonn tú... Níonn tú tú féin…
B.
Напишите предложения, как будто вы рассказываете, что делает Брайан: “Éiríonn sé... Níonn sé é féin…

Cuir Gaelainn air seo:
1. Мы едим завтрак в восемь.
2. Мы идём домой в три каждый день.
3. Мы не приходим в школу в субботу.
4. Они пьют чай в шесть каждый день.
5. Он приходит сюда в воскресенье?
6. Четверть первого. (Пятнадцать минут первого).
7. Во сколько (когда) вы приходите в школу каждый день?
8. Во сколько (когда) вы идёте в кровать каждый вечер?

Проверка:
9. Ты смотришь? Ты слушаешь?
10. Где большая чёрная сумка?
11. Где была красивая рыжеволосая девушка?
12. Где ты был прошлой ночью?
13. Я читал у огня дома.
14. Вы были у моря летом?
15. Их не будет здесь в следующем году.
16. Помолись (скажи свои молитвы) и иди в кровать.
17. Закончи свои уроки и иди домой.
18. У неё красивое синее пальто.
19. У них большая новая машина.
20. У него есть деньги, но у него нет фунта.
21. Дверь закрыта, а окно открыто.
22. Дорога длинная, и ребёнок устал.
23. Кто там? Что у тебя?
24. Пей молоко; не ешь яблоко.
25. Открой дверь; не открывай окно.
26. Вы смотрели телевизор?
27. Меня не было дома; я был в кино.
28. Седовласого старика здесь нет.
29. Ручка потеряна? Велосипед сломан?

Léigh:
1. Я встаю в 7 часов каждое утро.
2. Я умываюсь сам. Я одеваюсь сама.
3. Я молюсь.
4. Я завтракаю; я выхожу из дома.
5. Я прихожу в школу в 9 часов.
6. Я провожу уроки в школе.
7. Я ем обед в час дня.
8. Я прихожу домой в 3 часа.
9. Я съедаю ужин. Я пью чай.
10. Я снова делаю уроки дома.
11. Я ложусь спать в 10 часов.

A.
1. Éiríonn tú ar a seacht a chlog gach maidin.
2. Níonn tú tú féin. Gléasann tú tú féin.
3. Deir tú do phaidreacha.
4. Itheann tú an bricfeasta. Téann tú amach.
5. Tagann tú ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Déanann tú ceachtanna ar scoil.
7. Itheann tú an lón ar a haon a chlog.
8. Téann tú abhaile ar a trí a chlog.
9. Itheann tú an dinnéar. Ólann tú an tae.
10. Déanann tú ceachtanna arís sa bhaile.
11. Téann tú a chodladh ar a deich a chlog.
B.
1. Éiríonn sé ar a seacht a chlog gach maidin.
2. Níonn sé é féin. Gléasann sé é féin.
3. Deir sé a phaidreacha.
4. Itheann sé an bricfeasta. Téann sé amach.
5. Tagann sé ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Déanann sé ceachtanna ar scoil.
7. Itheann sé an lón ar a haon a chlog.
8. Téann sé abhaile ar a trí a chlog.
9. Itheann sé an dinnéar. Ólann sé an tae.
10. Déanann sé ceachtanna arís sa bhaile.
11. Téann sé a chodladh ar a deich a chlog.

Cuir Gaeilge air seo
1. Ithimíd an bricfeasta ar a hocht a chlog.
2. Téimíd abhaile ar a trí a chlog gach lá.
3. Ní thagaimíd ar scoil Dé Sathairn.
4. Ólaid siad tae ar a sé a chlog gach lá.
5. An dtagann sé anso Dé Domhnaigh?
6. Tá sé ceathrú tar éis a dó dhéag.
7. Cathain a thagann tú ar scoil gach maidin?
8. Cathain a théann tú a chodladh gach oíche?

Проверка:
9. An bhfuil tú ag féachaint? An bhfuil tú ag éisteacht?
10. Cá bhfuil an mála mór dubh?
11. Cá raibh an cailín deas rua?
12. Cá raibh tú aréir?
13. Bhíos ag léamh cois tine sa bhaile.
14. An raibh tú cois farraige sa samhradh?
15. Ní bheid siad anso an bhliain seo chugainn.
16. Abair do phaidreacha agus téigh a chodladh.
17. Críochnaigh do cheachtanna agus téigh abhaile.
18. Tá cóta deas gorm aici.
19. Tá carr (или gluaisteán) mór nua acu.
20. Tá airgead aige, ach níl punt aige.
21. Tá an doras dúnta agus tá an fhuinneog oscailte.
22. Tá an bóthar fada agus tá an páiste tuirseach.
23. Cé tá ansan? Cad tá agat?
24. Ól an bainne; ná hith an t-úll.
25. Oscail an doras; ná hoscail an fhuinneog.
26. An raibh tú ag féachaint ar an teilifís?
27. Ní rabhas sa bhaile; bhíos ag na pictiúir.
28. Níl an seanduine (или sean-fhear) liath anso.
29. An bhfuil an peann cailte? An bhfuil an rothar briste?