Gaeilge.ru

 

← Ceacht a Deich | Урок X          Ceacht a Dó Dhéag | Урок XII →

Ceacht a hAon Déag | Урок XI

 

 
1: a haon, [ə hэ:н]
2: a dó, [ə до:]
3: a trí, [ə тьри]
4: a ceathair, [ə кяhəрь]     
5: a cúig, [ə ку:гь]
6: a sé, [ə ще:]
7: a seacht, [ə щахт]     
8: a hocht, [ə hохт]
9: a naoi, [ə нэ:]
10: a deich, [ə дех]
11: a haon déag, [ə hэ:н няг]
12: a dó dhéag, [ə до: йαг]

NB! Эти числительные используются при счёте и при указании времени.
tá sé a hocht a chlog, сейчас восемь
leathuair tar éis a do, половина третьего
ceathrú tar éis a trí, пятнадцать минут четвёртого
ceathrú chun a sé, без пятнадцать шесть


ithim, [иhəмь] я ем
tagaim, [тαгымь] я прихожу
gach lá, [гαх лα:] каждый день
gach oíche, [гαх и:hə] каждую ночь
gach maidean, [гαх мαдян] каждое утро     
an bricfeasta, [брикь'фястə] завтрак
an dinnéar, [дине:р] обед
an suipéar, [сə'пе:р] ужин
an lón, [ло:н] ланч
an tae, [тэ:] чай

Léigh:
1. Ithim an bricfeasta ar a hocht a chlog.
2. Tagaim ar scoil ar a naoi a chlog.
3. Ithim an lón ar a haon a chlog.
4. Táim abhaile ar a tri a chlog.

Freagair:
1. Cathain a itheann tú an bricfeasta?
2. Cathain a thagann tú ar scoil?
3. Cathain a itheann tú an lon?
4. Cathain a théann tú abhaile?

Cuir Gaelainn air seo:
1. Половина шестого; без четверти десять.
2. Он приходит в школу в девять часов каждое утро.
3. Каждый вечер я иду домой в десять.
4. Ты приходишь сюда каждый день?
5. Я ужинаю в семь каждый вечер.

Léigh:
1. Я завтракаю в восемь часов.
2. Я прихожу в школу в девять часов.
3. Я ем ланч в час дня.
4. Я иду домой в три часа.

Freagair:
1. Ithim an bricfeasta ar a hocht a chlog.
2. Tagaim ar scoil ar a naoi a chlog.
3. Ithim an lón ar a haon a chlog.
4. Téim abhaile ar a tri a chlog.

Cuir Gaeilge air seo
1. Leathuair tar éis a cúig; ceathrú chun a deich.
2. Tagann sé ar scoil ar a naoi a chlog gach maidin.
3. Téim abhaile ar a deich a chlog gach oíche.
4. An dtagann tú anseo gach lá?
5. Ithim an suipéar ar a seacht a chlog gach oíche.